Cục Quản lý XNC - Bộ Công an chuyển địa điểm mới

Cục Quản lý XNC - Bộ Công an chuyển địa điểm mới
Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an sẽ chuyển từ địa chỉ 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang địa chỉ mới tại 44 - 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Cục Quản lý XNC - Bộ Công an chuyển địa điểm mới

Từ ngày 16/7/2012, trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an sẽ chuyển từ địa chỉ 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang địa chỉ mới tại 44 - 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Từ ngày 16/7/2012, trụ sở làm việc của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an sẽ chuyển từ địa chỉ 40A Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sang địa chỉ mới tại 44 - 46 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Địa chỉ website (www.vnimmm.gov.vn), email (vnimm@hn.vnn.vn), fax (844 38243287 hoặc 844 38243288 tại Hà Nội) và số điện thoại chỉ dẫn 844 - 38257941 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an không có gì thay đổi.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xin thông báo tới các cơ quan, tổ chức, nhân dân và người nước ngoài biết để thuận tiện liên hệ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh