Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc-Thay đổi địa chỉ

Thay đổi địa chỉ: Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam
 

Kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2014, tất cả các đơn xin thị thực và quốc tịch Úc có thể nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc mới ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh.
 

Các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực do VFS toàn cầu (VFS Global) điều hành.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Á Châu để biết thêm chi tiết

 VFS toàn cầu (VFS Global) điều hành, mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, chỉ tiếp khách theo cuộc hẹn.