Lệ Phí Visa Úc Mới Bắt Đầu Từ 1 Tháng Bảy 2013

Lệ Phí Visa Mới Bắt Đầu Từ 1 Tháng Bảy 2013. cách tính lệ phí visa mới sẽ được áp dụng

Từ ngày 1 Tháng Bảy 2013, cách tính lệ phí visa mới sẽ được áp dụng. Để biết rõ thông tin xin vui lòng liên hệ với Du lịch Á Châu để biết thêm chi tiết: 04.37367752 / 098.282.6368