THỦ TỤC CÔNG TÁC NHẬT BẢN

Đây là loại visa dành cho những người muốn đi Nhật Bản công tác, họp hội nghị, đàm phán với đối tác hay khảo sát thị trường
Các giấy tờ cần nộp
+ Tham dự hội nghị
+ Thương mại ( liên hệ công tác, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ hậu mãi, quảng cáo, điều tra thị trường)
(Tài liệu người xin Visa chuẩn bị)

(1) Hộ chiếu
(2) Tờ khai xin cấp visa
(3) 01 ảnh 4,5cm x 4,5cm
(4) Giấy chứng nhận đang làm việc
(5) Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi
+ Quyết định cử đi công tác của cơ quan cấp
+ Giấy yêu cầu đi công tác
+ Văn bản tương đương

(Tài liệu do cơ quan phía Nhật Bản chuẩn bị)

(1) Một trong những tài liệu nêu rõ các hoạt động ở Nhật như sau:

+ Giấy lý do mời
+ Hợp đồng giao dịch giữa hai bên
+ Tư liệu hội nghị
+ Tư liệu về hàng hóa giao dịch

(2) Lịch trình ở Nhật

* Trường hợp người mời chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu mục (3) - (4) sau:

(3) Giấy chứng nhận bảo lãnh

(4) Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan đoàn thể

* Những công ty có thương hiệu chỉ cần xuất trình bản copy báo cáo theo quý (SHIKIHO), không cần xuất trình bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu về cơ quan, đoàn thể.

* Đối với trường hợp cá nhân mời, xuất trình “Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật” thay cho bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu khái quát về cơ quan, đoàn thể.


Các tin liên quan:
-     Thủ tục thăm thân Nhật Bản
-     Thủ tục du lịch Nhật Bản
-     Thủ tục visa Nhật cho người nước ngoài