THỦ TỤC THĂM THÂN NHẬT


Tài liệu người xin Visa chuẩn bị

 

        (1) Hộ chiếu

 

        (2) Tờ khai xin cấp Visa 1 tờ

 

        (3) 01ảnh 4,5cm x 4,5cm

 

        (4)Tài liệu chứng minh mối quan hệ họ hàng:

 

             + Giấy khai sinh

             + Giấy chứng nhận kết hôn

             + Bản sao hộ khẩu

 

        (5)Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

 

             + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

             + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng


Tài liệu phía Nhật Bản chuẩn bị

 

        (1) Giấy lý do mời

 

        (2) Bản sao hộ tịch (Trường hợp người mời hoặc vợ / chồng là người Nhật)

 

* Trường hợp người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3) - (5) sau:

 

        (3) Giấy chứng nhận bảo lãnh

 

        (4) Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh như sau :

 

              + Giấy chứng nhận thu nhập

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

              + Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy chứng nhận nộp thuế (bản ghi rõ tổng thu nhập)

 

        (5) Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

 

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”

 


Các tin liên quan:
-     Thủ tục công tác Nhật Bản
-     Thủ tục du lịch Nhật Bản
-     Thủ tục visa Nhật cho người nước ngoài