THỦ TỤC THĂM THÂN ĐÀI LOAN

Thủ tục xin visa thăm thân Đài Loan
Xin visa thăm thân của người mang quốc tịch Việt Nam có con lấy chồng Đài Loan

1. Hộ chiếu bản gốc và 01 bản photo.

2. Mẫu đơn xin visa 01 bản 

3. 02 ảnh 4×6 chụp trong 3 tháng gần nhất

4. Giấy tờ để chứng nhận quan hệ ruột thịt (GIấy Khai sinh kèm theo bản chính và bản sao). 

5. Bản trích lục hộ tịch của người con rể ở Đài Loan (Có giá trị hiệu lực trong thời gian ba tháng).

6. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của người con. 

7. Giấy tờ chứng nhận người con đang sống ở Đài Loan (Bản sao Visa nhập cảnh, giấy lưu trú …)

8. Giấy xin nhập cảnh Đài Loan nhằm mục đích chăm sóc cho người con gái trong thời gian sinh đẻ, cần kèm theo giấy chứng nhận của bệnh viện có ghi rõ dự đoán ngày sinh.

9. Tường trình của con rể (Không theo mẩu nhất định, nhưng phải ghi rõ lý do và địa chỉ liên lạc, gửi kèm chứng minh hoặc hộ chiếu bản copy và người tường trình phải tự ký tên).