THỦ TỤC VISA HÀN QUỐC KHÁC: Dự Hội Nghị, Quá Cảnh ...

1.          VISA DỰ HỘI NGHỊ

(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

l   Trường hợp công ty Hàn Quốc mời công ty Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ giống với Visa thương mại. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm bản sao Chương trình hội nghị và không cần nộp Chứng tử giao dịch giữa hai công ty

l   Trường hợp cán bộ thuộc các Viện nghiên cứu hoặc Giảng viên thuộc các trường Đại học

Phía Hàn Quốc

-    Thư mời gốc

(Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại  liên lạc cơ quan mời).

-    Giấy bảo lãnh gốc

-    Bản sao Đăng ký thành lập

-    Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện cơ quan mời có tên trong Đăng ký thành lập

-    Bản sao Chương trình hội nghị

Phía Việt Nam

Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

- Quyết định vào biên chế/ Hợp đồng lao động /Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp (bản sao và  bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

- Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)

l   Trường hợp cán bộ thuộc các Bộ, UBND, cơ quan Nhà nước

Phía Hàn Quốc

-     Thư mời gốc/ Công văn của Cơ quan chính phủ Hàn Quốc

-     Bản sao Chương trình hội nghị

       Phía Việt Nam

- Quyết định cử đi công tác (kèm theo bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

Quyết định vào biên chế/Hợp đồng lao động/Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp bản sao kèm bản dịch tiếng Anh không cần công chứng

- Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng).

2.          VISA QUÁ CẢNH

(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

Visa quá cảnh sẽ được cấp tùy từng trường hợp cụ thể khi các nước đến sau Hàn Quốc có được phép xin Visa quá cảnh hay không

-      Bản sao Visa vào nước cần đến (nước chính như Pháp, Đức...)

-    Vé máy bay khứ hồi nêu các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Hàn Quốc và sang  thẳng nước chính

-      Điện thoại liên lạc và địa chỉ liên lạc tại Hàn Quốc

-      Bản sao Chứng minh thư (không cần công chứng)
3.  VISA CHỮA BỆNH

(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)
-     Giấy thông báo hoặc thư mời bản gốc do bệnh viện Hàn Quốc cấp

-     Giấy thông báo tiền viện phí dự kiến

-     Giấy bảo lãnh bản gốc

-      Xác nhận về đăng ký kinh doanh của bện viện/ phòng khám Hàn Quốc bản gốc trong 03 tháng gần đây hoặc bản sao Đăng ký thành lập của bệnh viện Hàn Quốc

-         Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện bện viện Hàn Quốc có tên trong Đăng ký kinh doanh

-               Bản sao Giấy phép khám bệnh cho người nước ngoài

-    Hồ sơ khám bệnh tại Việt Nam bản dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước.

-     Giấy chứng minh khả năng tài chính (sổ tiết kiệm/ Xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng ...) nộp bản dịch tiếng Anh công chứng Nhà nước.

-   Giấy chứng minh nghề nghiệp và thu nhập kèm bản dịch tiếng Anh không công chứng

-     Bản sao Chứng minh thư


Các tin liên quan :
-     Thủ tục visa Hàn Quốc công tác
-     Thủ tục visa Hàn Quốc du lịch
-     Thủ tục visa Hàn Quốc thăm thân