Á châu nhận Gia hạn mọi trường hợp Visa.

Á châu nhận Gia hạn mọi trường hợp Visa.

Đối với Những trường hợp sau Nếu Quý vị tự mình đến Cục xuất nhập cảnh đê gia hạn visa sẽ gặp 1 số vấn đề như: không thể gia hạn visa tiếp hoặc được cấp visa mới không được như mong muốn - Bằng kinh nghiệm lâu năm của mình, Sự cập nhật thường xuyên những quy định của Cục xuât nhập cảnh, Quan hệ tốt với các cơ quan liên quan - Liên hệ với Dịch vụ Gia hạn của Á Châu để được tư vấn

1. Không có công ty bảo lãnh

2. Có công ty bảo lãnh nhưng ở Việt nam trên 3 tháng chưa xuất cảnh - Trường hợp này Quý khách không thể xin cấp visa tại cục xuất nhập cảnh - Đối với Trường hợp này cục sẽ yêu cầu Quý khách cung cấp Giấy phép lao động mới cấp tiếp visa.

3. Vào Việt Nam sai mục đích. Ví dụ: Quý khách vào Việt nam để làm việc nhưng visa trước đó của Quý khách lại xin vào dưới dạng Visa du lịch C1, hoặc đóng dấu lưu trú - Trường hợp này Cục sẽ cấp cho Quý khách 1 visa xuất cảnh

4. Visa Việt Nam bị quá hạn lâu: Thông thường những trường hợp này Cục sẽ cấp 1 visa xuất cảnh và yêu cầu Quý khách phải xuất cảnh khỏi Việt Nam.