Hợp pháp hóa lãnh sự

Mọi giấy tờ được lập ở nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự ví dụ như: Bằng đại học, kinh nghiệm 5 năm ở nước ngoài, Lý lịch tư pháp.

Quy trình:

1 -  Quý vị có thể mang các giấy tờ cần hợp pháp hóa ra Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài nơi cấp các giấy tờ đó để hợp pháp hóa

2 -  Quý vị có thể mang các giấy tờ đó qua Đại sứ quán ( Đất nước cấp các giấy tờ đó ) tại Việt Nam xin xac nhận , sau đó mang ra Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt Nam để xin xác nhận

Dịch vụ của Á Châu:

- Xin xác nhận tại DSQ nước ngoài tại VN

- Xin xác nhận tại Cục lãnh sự Bộ ngoại giao Việt NamCác tin liên quan:

-     Cấp mới giấy phép lao động

-     Gia hạn giấy phép lao động

-     Sửa đổi giấy phép lao động

-     Tư vấn giấy phép lao động

-     Lý lịch tư pháp

-     Giấy khám sức khỏe