Quy định mới về thẻ tạm trú

 • Người nước ngoài có thể được cấp thẻ tạm trú dài hạn không quá 5 năm.

  Theo quy định tại khoản 6 Điều  9 và khoản 5 Điều 38 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13 thì thị thực, thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 5 năm.

  Đọc thêm
 • Những Thủ tục cần để xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

  Thủ tục cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

  Trong những năm gần đây ngày càng có nhiều người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục tạm trú luôn là vấn đề được người nước ngoài quan tâm trong quá trình làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Để tạo thuận lợi cho người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam chúng tôi xin tư vấn và hướng dẫn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

  I. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài được tiến hành qua các bước như sau:

  Bước 1- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Đọc thêm
 • Xin Thẻ cư trú cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

  1. Thủ tục xin cấp thẻ cư trú cho người nước ngoài được quy định tại những văn bản pháp luật sau:

  - Pháp lệnh số  24/1999/PL- UBTVQH 10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

  -Nghị định Số 21/ NĐ_CP Quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh,

  xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  Đọc thêm
Tổng: 3(Bản ghi)
Trang 1 Của 1