Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú

Thủ tục xin cấp Thẻ Tạm Trú gồm: 

1. Đăng ký kinh doanh ( Photo công chứng ) 

2. Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu (Photo công chứng ) 

3. Giấy xác nhận con dấu+ mẫu chữ ký của Giám đốc (mẫu- ASIA làm ) 

4. Công văn (mẫu NA6 và NA8 gửi kèm đánh máy tên và các mục cần khai) (mẫu - ASIA làm ) 

5. Giấy ủy quyền ( mẫu - ASIA làm ) 

6. Hộ chiếu gốc 

7. Ảnh ( 2 ảnh 2x3 nền trắng) 

8. Giấy phép lao động bản gốc hoặc sao y công chứng

Trường hợp vợ con đi theo chồng ( bố ) cần cung cấp giấy tờ chứng minh quan hệ: Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh…dịch công chứng tiếng việt 

Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải do Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc ( người có tên trong đăng ký kinh doanh) k. 

Trường hợp: Tổng Giám đốc hoặc Giám đôc không có mặt để ký thì phải có Giấy ủy quyền cho Phó giám đốc hoặc Giám đốc bộ phận ký thay


Các tin liên quan:

-   Báo giá thẻ tạm trú

-   Quy định mới về thẻ tạm trú

-   Thời hạn của thẻ tạm trú