VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

Xin Visa Nhập cảnh Việt Nam tại Á Châu

Người nước ngoài vào Việt Nam cần phải có thị thực nhập cảnh Việt Nam (visa Việt Nam). Trừ một số du khách được miễn thị thực nhập cảnh theo quy định.Thị thực nhập cảnh được cấp tại các cơ quan đại diện ngoại giao: Đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài. Hoặc có thể được cấp Visa tại các cửa khẩu sân bay hoặc cửa khẩu đường bộ. nhưng phải có Thư chấp thuận (Công văn nhập cảnh) cho phép khách nhập cảnh vào việt nam của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam – Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Thủ tục Xin Visa nhập cảnh tại Á Châu (xin công văn nhập cảnh).

I) Công Văn Nhập Cảnh Với Mục Đích Làm Việc có Công ty bảo lãnh

1) Quý khách gửi cho Á châu bộ Hồ sơ xin visa nhập cảnh bản gốc:

- Hồ sơ xin visa tại Cửa khẩu

- Hồ sơ xin visa tại Đại sứ quán Việt nam tại nước ngoài

Quý khách có thể gửi Đăng ký kinh doanh + Mặt hộ chiếu của khách, Á châu có thể giúp quý khách soạn bộ hồ sơ và gửi Email cho quý khách in ra ký, đóng dấu.

2) Sau khi nhận bộ Hồ sơ gốc, Á châu sẽ gửi Hồ sơ của quý khách đến Cục quản lý Xuất Nhập cảnh để xin công văn chấp thuận.

Thông thường sau 2-3 ngày làm việc( khẩn hơn nếu cần). (Quy định của Cục XNC là 6 ngày làm việc)  Nếu Cục quản lý Xuất nhập cảnh chấp thuận cho phép khách nhập cảnh vào Việt nam. Thì Cục QLXNC sẽ trả lời bằng văn bản ( Công Văn nhập cảnh )

- Mẫu Công văn nhập cảnh lấy visa tại cửa khẩu

- Mẫu Công văn nhập cảnh lấy visa tại sứ quán

3) Á Châu sẽ lấy kết quả ( Công văn nhập cảnh ) và gửi cho Quý khách bằng EMAIL.

- Nếu lấy visa tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế : Quý khách cần chuẩn bị: + Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa +  Công văn Nhập cảnh ( trình cho công an khi xuất cảnh + Khi đến cửa khẩu sân bay việt nam, Công văn chỉ cần bản in photo vì công văn đó đã được Cục QLXNC truyền lên sân bay)

- Nếu lấy visa tại Đại sứ quán: Quý khách cần chuẩn bị: + Công văn Nhập cảnh ( Công văn chỉ cần bản in photo vì công văn đó đã được Cục QLXNC Fax sang Sứ quán)  Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa ( vui lòng check thêm với sứ quán để biết thông tin chính xác)

- Nếu lấy visa tại Cửa khẩu đường bộ: Quý khách cần chuẩn bị: + Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa +  Công văn Nhập cảnh bản gốc  ( Vì Cục QLXNC không có đường truyền lên cửa khẩu đường bộ)
    Ø  
Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam giá rẻ - Gọi ngay hotline 0888 74 6369 để được tư vấn miễn phí 24/7 nhé.

   => Xem thêm: Làm Visa Đài LoanLàm Visa Trung QuốcLàm Visa Hồng KôngII) Công Văn Nhập Cảnh Với Mục Đích Du Lịch ( Visa Du lịch )

1) Quý khách gửi Vào Email cho Á châu các Thông tin sau:

- Thông tin trên mặt hộ chiếu ( Gửi bản chụp mặt hộ chiếu hoặc các thông tin trên mặt hộ chiếu bao gồm: Họ và tên, số hộ chiếu, ngày tháng năm sinh, quốc tịch. Giới tính)

- Ngày dự định nhập cảnh vào Việt Nam.

- Loại Visa muốn làm: 1 tháng 1 lần, 3 tháng nhiều lần

- Nơi muốn nhận visa: Cửa khẩu sân bay, Đại sứ quán tại..

2) Sau Khi nhận được đầy đủ thông tin, Á châu sẽ gửi thông tin của quý khách đến Cục quản lý Xuất Nhập cảnh Việt Nam

Thông thường sau 2 -3 Ngày làm việc ( khẩn nếu cần) Nếu Cục quản lý Xuất nhập cảnh chấp thuận cho phép khách nhập cảnh vào Việt nam. Thì Cục QLXNC sẽ trả lời bằng văn bản ( Công Văn nhập cảnh )

- Mẫu Công văn nhập cảnh lấy visa tại cửa khẩu

- Mẫu Công văn nhập cảnh lấy visa tại sứ quán

3) Á Châu sẽ lấy kết quả ( Công văn nhập cảnh ) và gửi cho Quý khách bằng EMAIL.

- Nếu lấy visa tại Cửa khẩu Sân bay quốc tế: Quý khách cần chuẩn bị: + Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa +  Công văn Nhập cảnh ( trình cho công an khi xuất cảnh + Khi đến cửa khẩu sân bay việt nam, Công văn chỉ cần bản in photo vì công văn đó đã được Cục QLXNC truyền lên sân bay)

- Nếu lấy visa tại Đại sứ quán: Quý khách cần chuẩn bị: + Công văn Nhập cảnh ( Công văn chỉ cần bản in photo vì công văn đó đã được Cục QLXNC Fax sang Sứ quán)  Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa ( vui lòng check thêm với sứ quán để biết thông tin chính xác)

- Nếu lấy visa tại Cửa khẩu đường bộ: Quý khách cần chuẩn bị: + Hộ chiếu gốc + 2 ảnh 4 x6 nền trắng + Lệ phí dán visa +  Công văn Nhập cảnh bản gốc  ( Vì Cục QLXNC không có đường truyền lên cửa khẩu đường bộ)

* Thị thực điện tử là gì?

 - Theo Nghị quyết 30/2016/QH14 vừa được Quốc hội ban hành, Quốc hội giao Chính phủ thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày 1/2/2017.

- Thị thực điện tử là loại thị thực do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp cho người nước ngoài đang ở nước ngoài đang có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam. Thị thực điện tử được cấp qua hệ thống giao dịch điện tử, có giá trị nhập cảnh một lần, thời hạn không quá 30 ngày.

- Việc thí điểm cấp thị thực điện tử áp dụng đối với công dân của nước có đủ 3 điều kiện: 1- Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam; 2- Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ; 3- Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

- Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử phải có hộ chiếu và không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, nếu đề nghị cấp thị thực mới thì cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 


* Thủ tục cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài


  - Người đề nghị cấp thị thực điện tử phải nộp phí cấp thị thực qua tài khoản ngân hàng. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong trường hợp không  được cấp.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.

- Theo Nghị định số 07/2017/NĐ-CP, trước khi đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài, cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đăng ký tài khoản điện tử theo quy định và có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn.

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài theo quy định.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận văn bản trả lời của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử và thông báo kết quả giải quyết cho người nước ngoài.

- Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in thị thực điện tử.

- Người nước ngoài đề nghị cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử để kiểm tra kết quả giải quyết của Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử, trường hợp được cấp thị thực điện tử thì sử dụng mã hồ sơ điện tử để in thị thực.

- Nghị định cũng quy định cụ thể danh sách 40 nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử và danh sách 28 cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.

- Danh mục các nước có công dân được thí điểm cấp TTĐT gồm:

Azerbaijan, Argentina, Armenia, Ireland, Ba Lan, Belarus, Bulgaria, Brunei, Hàn Quốc, Đức, Chile, Colombia, CH Séc, Cuba, Đan Mạch, Đông Timor, Mỹ, Hungary, Hy Lạp, Italia, Kazakhstan, Nga, Anh, Luxembourg, Myanmar, Mông Cổ, Nhật Bản, Panama, Peru, Phần Lan, Pháp, Philippines, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Trung Quốc ( không áp dụng với công dân mang hộ chiếu phổ thông điện tử ), Uruguay, Venezuela, Na Uy và Slovakia.

- Danh sách các cửa khẩu cho phép NNN nhập cảnh, xuất cảnh bằng TTĐT:

+ 8 cửa khẩu đường không gồm các sân bay quốc tế :

   . Nội Bài

   . Tân Sơn Nhất

   . Cam Ranh

   . Đà Nẵng

   . Cát Bi

   . Cần Thơ

    . Phú Quốc

    . Phú Bài

   - 13 cửa khẩu đường bộ (các cửa khẩu quốc tế Móng Cái/Quảng Ninh, Hữu Nghị/Lạng Sơn, Lào Cai/Lào Cai, Nậm Cắn/Nghệ An, Cầu Treo/Hà Tĩnh, Cha Lo/Quảng Bình, Lao Bảo/Quảng Trị, Bờ Y/Kon Tum, Mộc Bài/Tây Ninh, Tịnh Biên/An Giang, Sông Tiền/An Giang và Hà Tiên/Kiên Giang)

   - 7 cửa khẩu đường biển (các cửa khẩu Cảng Hòn Gai/Quảng Ninh, Hải Phòng/Hải Phòng, Nha Trang/Khánh Hòa, Đà Nẵng/Đà Nẵng, Quy Nhơn/Bình Định, Vũng Tàu/Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM/TP.HCM).

Ø  Dịch vụ visa nhập cảnh Việt Nam giá rẻ - Gọi ngay hotline 0888 74 6369 để được tư vấn miễn phí 24/7 nhé.

=> Xem thêm: Làm visa Mỹlàm visa Canadalàm visa ÚcCác tin liên quan:

-         Các nước được miễn thị thực vào Việt Nam

-         Thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh vào việt nam

-         Thủ tục xin visa lấy tại của khẩu có bảo lãnh

-         Thủ tục xin visa lấy tại nước ngoài có bảo lãnh

-         Thủ tục xin visa cho quốc tịch khó nhập cảnh vào việt nam

-         Thủ tục xin visa của khẩu 3 tháng nhiều lần có bảo lãnh

-         Dịch vụ xin visa từ nước sở tại

-         Dịch vụ đón - tiễn khách tại sân bay

-         Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam