Thủ Tục Xin Visa Lấy Tại Của Khẩu Có Bảo Lãnh

Thủ tục xin Visa nhập cảnh Việt nam với mục đích Làm việc ( DN )

Thủ tục xin Công văn chấp thuận (Visa Việt nam) lấy Visa tại Cửa khẩu Nội bài, Tân sơn nhất, Đà nẵng.

1. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh ( Mẫu NA2)

Lưu ý: Trong công văn ghi rõ mục đích của khách vào Việt nam làm công việc cụ thể gì? Ghi rõ địa chỉ tạm trú dự kiến của khách tại Việt Nam. Sau đó ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh.

( Mẫu NA2 đã khai mẫu )

2.  Lịch trình làm việc: ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh ( Mẫu lịch trình )

3.  Giấy Giới Thiệu : ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh ( Mẫu Giấy giới thiệu )

Nếu trong 3 tháng gần nhất công ty chưa có hồ sơ đăng ký với Ccục xuất nhập cảnh thì cần cung cấp thêm bộ Hồ sơ pháp lý bao gồm:

4.   Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty công chứng

5.   Giấy đăng ký sử dụng con dấu công ty công chứng ( nếu có)

6.  Văn bản giới thiệu Mẫu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức ( Mẫu NA16 )

Lưu ý: Người có thẩm quyền của tổ chức là: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh Hoặc người được ủy quyền của Giám đốc ( kèm theo văn bản Ủy quyền)

( Mẫu NA16 đã khai )

Sau khi nhận được bộ Hồ sơ gốc, Á châu sẽ gửi Hồ sơ của quý khách đến Cục quản lý Xuất Nhập cảnh để xin công văn chấp thuận. Thông thường sau 2-3 ngày làm việc( khẩn hơn nếu cần).

Quý khách có thể gửi Đăng ký kinh doanh + Mặt hộ chiếu của khách, Á châu có thể giúp quý khách soạn bộ hồ sơ và gửi Email cho quý khách in ra ký, đóng dấu.

II.  Thủ tục xin Công văn chấp thuận ( Visa Việt Nam) lấy Visa tại Cửa khẩu Đường bộ: Hữu Nghị, Cầu Treo, Mộc Bài…

1. Công văn đề nghị xét duyệt, kiểm tra nhân sự người nước ngoài nhập cảnh ( Mẫu NA2)

Lưu ý: Trong công văn ghi rõ mục đích của khách vào Việt nam làm công việc cụ thể gì? Ghi rõ địa chỉ tạm trú dự kiến của khách tại Việt Nam. Sau đó ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh.

( Mẫu NA2 đã khai mẫu )

2.  Lịch trình làm việc: ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh ( Mẫu Lịch trình )

3.   Giấy Giới Thiệu : ký đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh ( Mẫu Giấy giới thiệu )

Nếu trong 3 tháng gần nhất công ty chưa có hồ sơ đăng ký với Cục xuất nhập cảnh thì cần cung cấp thêm bộ Hồ sơ pháp lý bao gồm:

4.   Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty công chứng

5.   Giấy đăng ký sử dụng con dấu công ty công chứng ( nếu có)

6.  Văn bản giới thiệu Mẫu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức ( Mẫu NA16 )

Lưu ý: Người có thẩm quyền của tổ chức là: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có tên trong giấy phép đăng ký kinh doanh Hoặc người được ủy quyền của Giám đốc ( kèm theo văn bản Ủy quyền)  

( Mẫu NA16 đã khai )

Sau khi nhận được bộ Hồ sơ gốc, Á châu sẽ gửi Hồ sơ của quý khách đến Cục quản lý Xuất Nhập cảnh để xin công văn chấp thuận. Thông thường sau 2-3 ngày làm việc( khẩn hơn nếu cần).

Quý khách có thể gửi Đăng ký kinh doanh + Mặt hộ chiếu của khách, Á châu có thể giúp quý khách soạn bộ hồ sơ và gửi Email cho quý khách in ra ký, đóng dấu.Các tin liên quan:

-         Các nước được miễn thị thực vào Việt Nam

-         Thủ tục xin cấp thị thực nhập cảnh vào việt nam

-         Thủ tục xin visa lấy tại nước ngoài có bảo lãnh

-         Thủ tục xin visa cho quốc tịch khó nhập cảnh vào việt nam

-         Thủ tục xin visa của khẩu 3 tháng nhiều lần có bảo lãnh

-         Dịch vụ xin visa từ nước sở tại

-         Dịch vụ đón - tiễn khách tại sân bay

-         Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam