Làm visa Hàn Quốc

 • Dịch vụ Visa Hàn Quốc

  Visa Á Châu chuyên dịch vụ visa Hàn Quốc giá rẻ tại tphcm

   

  yes Tỉ lệ thành công khi xin visa Hàn Quốc lên đến 99,99%

  yes Thời hạn của visa Hàn Quốc lên đến 5 năm

  yes Ra vào không giới hạn trong 5 năm đó


  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.
  laugh Bạn sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc ở Á Châu?
  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn miễn phí

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.

  => Quý khách sẽ được gì khi sử dụng dịch vụ xin visa Hàn Quốc tại Visa Á Châu?

  ► Khắc phục được điểm yếu bộ hồ sơ mà bạn đang sở hữu.

  ► Tìm cách giải quyết nhanh chóng, hiệu quả đối với từng trường hợp cụ thể.

  ► Giảm bớt các thủ tục rắc rối trong quá trình xin visa cho khách hàng.

  ► Lịch sử du lịch trong passport của bạn còn quá "nghèo nàn", Visa Á Châu giúp nó trở nên có giá trị trong mắt Lãnh sự quán.

  ► Bộ hồ sơ của bạn dịch thuật sang tiếng Anh, Hàn.

  ► Giải bài toán khó về xin lại visa cho khách từng bị rớt.

  ► Tư vấn miễn phí, hỗ trợ nếu bạn có nhu cầu cần thêm một trong các loại visa như: Visa du lịch Hàn Quốc, visa thăm thân Hàn Quốc, visa công tác Hàn Quốc... sau này.  - Điều kiện để xin visa ở Lãnh Sự Quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh: Đối với các khách hàng có hộ khẩu từ Quảng Ngãi trở vào trong Nam.


  - Điều kiện để xin visa ở Đại Sứ Quán Hàn Quốc tại Hà Nội: Đối với các khách hàng có hộ khẩu từ Quảng Nam – Đà Nẵng trở ra Bắc.

  Visa Á Châu chuyên cung cấp các dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tư vấn làm visa Hàn Quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hàn Quốc.

  Visa Á Châu cam kết làm Visa du lịch, công tác Hàn Quốc, visa thăm thân, ... trong thời gian nhanh nhất, chi phí rẻ và an toàn nhất.

   

  1. Hồ sơ xin Visa du lịch Hàn Quốc

  * Hồ sơ nhân thân:

  + Hộ chiếu (còn hạn 6 tháng trở lên, còn trang trống) + hộ chiếu cũ (nếu có).

  + 2 ảnh 3,5x4,5cm, nền trắng, mới chụp không quá 6 tháng.

  + Photo chứng minh thư nhân dân.

  + Sao y sổ hộ khẩu.

  + Sao y đăng ký kết hôn nếu đi cùng vợ/chồng.

  + Bản sao giấy khai sinh của con (nếu đi cùng con và con chưa có Chứng minh thư).

  + Tờ khai xin visa du lịch Hàn Quốc.

   

  * Hồ sơ công việc:

  + Nếu là nhân viên.

  + Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm.

  + Bảng lương 3 tháng gần nhất.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  + Nếu là chủ doanh nghiệp.

  + Sao y đăng ký kinh doanh.

  + Bản gốc Giấy xác nhận nộp thuế 3 tháng gần nhất của công ty.

  + Nếu là học sinh/sinh viên:

  . Photo Thẻ học sinh/sinh viên.

  . Đơn xin nghỉ phép.

  + Nếu là người đã nghỉ hưu: Sao y Sổ hưu trí.

   

  * Hồ sơ chứng minh tài chính:

  - Sổ tiết kiệm tối thiểu 120 triệu đồng.

  - Nếu là sổ tiết kiệm thời hạn 3 tháng thì phải gửi trước thời điểm xin visa ít nhất 1 tháng và chưa hết hạn.

  - Nếu là sổ tiết kiệm thời hạn 1 năm thì phải gửi trước thời điểm xin visa ít nhất 3 tháng và chưa hết hạn).

  - Xác nhận số dư tài khoản sổ tiết kiệm (bản gốc).

  - Giấy tờ nhà đất, ô tô (nếu có).

   

  * Giấy tờ chuyến đi:

  - Booking vé máy bay.

  - Booking khách sạn.

  - Lịch trình chuyến đi.

      => Gọi ngay hotline: 0888 74 6369 để được tư vấn miễn phí 24/7 dịch vụ visa Hàn Quốc nhé!

      => Xem thêm: 
  Làm Visa Mỹ, Làm Visa ÚcLàm Visa Pháp


  2. Bộ hồ sơ làm visa công tác Hàn Quốc

  * Hồ sơ của người đi công tác:


  - Hộ chiếu bản chính còn hạn từ 6 tháng trở lên + Hộ chiếu cũ.

  - 2 ảnh 3,5x4,5cm, nền trắng, mới chụp không quá 6 tháng.

  - Sao y công chứng Giấy Chứng minh nhân dân.

  - Sao y công chứng Hợp đồng Lao động hoặc Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm.

  - Bản chính Quyết định cử đi công tác.

  - Tờ khai xin visa công tác Hàn Quốc.

   

  * Hồ sơ công ty cử người đi dự hội thảo/hội nghị:

  - Bản chính Thư đài thọ chi phí cho từng người.

  - 1 bản Sao y công chứng Đăng ký kinh doanh.

  - 1 bản chính Giấy xác nhận nộp thuế 3 tháng cuối.

   

  * Hồ sơ của người mời bên Hàn Quốc (bản gốc gửi qua đường bưu điện):

  - Bộ thư mời gốc, có đóng dấu của công ty (tiếng Hàn hoặc tiếng Anh).

  - Giấy bảo lãnh, có đóng dấu của công ty.

  - Giấy xác nhận về đăng ký kinh doanh.

  - Giấy xác nhận nộp thuế.

  - Giấy xác nhận mẫu dấu của công ty, cấp trong vòng 3 tháng gần ngày nộp hồ sơ.

  - Chương trình làm việc.

   

  * Giấy tờ chuyến đi.

  - Booking vé máy bay.

  - Booking khách sạn.

   

  3. Bộ hồ sơ xin visa thăm thân Hàn Quốc

  Thăm con kết hôn với người Hàn Quốc (con rể/con dâu mời bố mẹ vợ/chồng)

   

  * Hồ sơ của phía người mời:

  - Thư mời gốc, giấy cam kết về Việt Nam đúng hạn.

  - Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân, giấy xác nhận quan hệ gia đình (bản gốc cấp trong vòng 3 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

  - Giấy Xác nhận con dấu của con rể/dâu hoặc Giấy xác nhận chứng thực chữ ký bản gốc.

  - Bản sao 2 mặt thẻ cư trú nước ngoài của người vợ/chồng người Việt Nam (hoặc Bản gốc Giấy xác nhận cơ bản và bản sao Chứng minh thư Hàn Quốc nếu đã đổi sang quốc tịch Hàn Quốc).

  - Photo visa đã nhập cảnh vào Hàn Quốc với mục đích kết hôn của vợ/chồng người Việt Nam (hoặc Bản tường trình bằng tiếng Anh hoặc Hàn).

  - Photo chứng minh thư/hộ chiếu Hàn Quốc của người mời.

  - Các giấy chứng minh tài chính và chứng minh nghề nghiệp của con rể (bản sao).

  - Xác nhận nghề nghiệp và xác nhận đăng ký kinh doanh công ty con rể/dâu đang làm cấp trong 3 tháng gần đây.

  - Chứng nhận đất nông nghiệp.

  - Nếu không nộp được Giấy tờ nghề nghiệp, cần nộp thay thế bằng Bản tự thuật về việc làm hiện tại của con rể/dâu và kèm thêm các giấy Sao kê tài khoản Ngân hàng và Giấy xác nhận về nhà ở, v.v...

  - Bản xác nhận con có thai do bệnh viện cấp nếu sang để chăm con sau sinh.

  - Thiệp mời cưới & giấy đặt chỗ đám cưới nếu sang tham dự đám cưới con.

   

  * Hồ sơ của người được mời

  - Hộ chiếu gốc (còn hạn ít nhất 6 tháng tính đến ngày khởi hành).

  - Sao y Giấy khai sinh của con.

  - Photo CMTND.

   

  * Hồ sơ công việc của người được mời:

  - Nếu là nhân viên:

  + Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là chủ doanh nghiệp: Sao y đăng ký kinh doanh.

  - Nếu là học sinh/sinh viên:

  + Photo Thẻ học sinh/sinh viên.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là người đã nghỉ hưu: Sao y Sổ hưu trí.

   

  * Giấy tờ chuyến đi

  - Booking vé máy bay.

   

  Visa đi Hàn Quốc thăm người thân đang học thạc sỹ, tiến sỹ hoặc có các loại Visa làm việc tại Hàn Quốc

  * Hồ sơ của phía người mời:

  - Thư mời gốc.

  - Giấy bảo lãnh.

  - Photo hộ chiếu có chữ ký của người mời.

  - Các giấy tờ chứng minh cho việc học tập hoặc làm việc tại Hàn Quốc bản sao.

  - Bản sao 2 mặt thẻ cư trú nước ngoài còn thời hạn của người đang học tập hoặc làm việc bên Hàn Quốc (thời hạn thẻ cư trú phải có giá trị trên 03 tháng; nếu người mời là Sinh viên sắp tốt nghiệp, thẻ cư trú cần có giá trị thời gian dài hơn thời gian mời người thân).

   

  * Hồ sơ của người được mời:

  - Hộ chiếu còn hạn 6 tháng tính đến ngày khởi hành.

  - Giấy đăng ký kết hôn (Nếu người mời là vợ hoặc chồng đang sống bên Hàn Quốc).

  - Photo CMTND.

  - Sao y Sổ hộ khẩu.

   

  * Hồ sơ công việc của người được mời:

  - Nếu là nhân viên:

  + Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là chủ doanh nghiệp:

  + Sao y đăng ký kinh doanh.

  - Nếu là học sinh/sinh viên:

  + Photo Thẻ học sinh/sinh viên.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là người đã nghỉ hưu: Sao y Sổ hưu trí.

   

  * Giấy tờ chuyến đi

  - Booking vé máy bay.

   

  Visa thăm gia đình chồng/vợ (Đối tượng kết hôn với người Hàn Quốc mà không sống lâu dài, chỉ sang thăm gia đình ngắn hạn)

   

  * Hồ sơ của phía người mời:

  - Thư mời gốc.

  - Giấy xác nhận con dấu người Hàn Quốc hoặc Giấy xác nhận chứng thực chữ ký.

  - Giấy xác nhận quan hệ hôn nhân (bản gốc phía Hàn Quốc cấp trong 03 tháng gần ngày nộp visa).

  - Giấy xác nhận quan hệ gia đình (bản gốc phía Hàn Quốc cấp trong 03 tháng gần ngày nộp visa).

  - Giấy xác nhận nghề nghiệp của chồng/vợ người Hàn Quốc (bản gốc có đóng dấu của cơ quan).

  - Bản sao Visa vào Việt Nam hoặc bản sao Thẻ thường trú của chồng/vợ người Hàn Quốc.

   

  * Hồ sơ của người được mời:

  - Giấy cam kết về nước đúng hạn.

  - Đăng ký kết hôn sao y.

  - CMTND photo.

  - Hộ chiếu còn hạn 6 tháng tính đến ngày khởi hành.

   

  * Hồ sơ công việc của người được mời:

  - Nếu là nhân viên:

  + Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng/bổ nhiệm.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là chủ doanh nghiệp:

  + Sao y đăng ký kinh doanh.

  - Nếu là học sinh/sinh viên:

  + Photo Thẻ học sinh/sinh viên.

  + Đơn xin nghỉ phép.

  - Nếu là người đã nghỉ hưu: Sao y Sổ hưu trí.

   

  * Giấy tờ chuyến đi:

  - Booking vé máy bay.

   

  * Thông tin dịch vụ:

  - Điểm nổi bật của dịch vụ:

  + Giúp khách hàng hoàn thiện hồ sơ xin visa, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại.

  + Tiết kiệm chi phí dịch vụ xin visa với giá ưu đãi tại Visa Á Châu.

  - Thông tin gói dịch vụ:

  + Visa du lịch Hàn Quốc (loại thường).

  + Visa du lịch Hàn Quốc (loại gấp).

  + Visa công tác và visa thăm thân (loại thường).

  - Các thông tin quan trọng. Thời gian lưu trú tại Hàn Quốc:

  + Visa du lịch Hàn Quốc có giá trị trong vòng 3 tháng kể từ ngày cấp với thời gian lưu trú tối đa là 30 ngày.

  + Visa thăm thân nhân (cha mẹ thăm con) có giá trị 3 tháng kể từ ngày cấp với thời gian lưu trú tối đa là 90 ngày.

  - Những lưu ý trước khi đặt dịch vụ. Khách hàng cần liên lạc với Visa Á Châu để được tư vấn cụ thể trước khi đặt dịch vụ.

  + Điền thông tin số điện thoại tại link, hoặc gọi hotline visa 0888 74 6369 để được tư vấn cụ thể.

  + Chỉ đặt dịch vụ trong thời gian 3 tháng trước ngày đi.

  + Khách hàng thuộc diện miễn chứng minh tài chính không cần cung cấp giấy tờ về tài chính.

  - Giá dịch vụ bao gồm:

  + Tư vấn giải pháp xin visa đối với từng trường hợp cụ thể.

  + Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.

  + Dịch thuật hồ sơ.

  + Hoàn thiện hồ sơ.

  + Nộp và nhận kết quả thay.

  + Phí nộp để xin visa.

  + Phí dịch vụ.

   
  => Gọi ngay hotline: 0888 74 6369 để được tư vấn miễn phí 24/7 dịch vụ visa Hàn Quốc nhé!

  => Xem thêm: 
  Làm Visa Hồng Kông Làm Visa Trung QuốcLàm Visa Đài Loan  Những câu hỏi thường gặp về Visa Hàn Quốc

  - Xin visa đi Hàn Quốc ở đâu?

  + Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội

  . Tầng 7, Tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng. ĐT: 024 38315111

  + Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM

  . 107 Đường Nguyễn Du, Q.1. ĐT: 028 38225757.

  => Những người xin visa từ Đà Nẵng trở vào nộp đơn và nhận visa tại TPHCM, còn từ Huế trở ra nộp đơn và nhận visa tại Hà Nội.

   

  - Đại sứ quán yêu cầu phải có sổ tiết kiệm như thế nào là đúng quy định?

  + Nếu sổ tiết kiệm của bạn có kỳ hạn 3 tháng thì cần phải làm Sổ tối thiểu 1 tháng trước ngày nộp visa và không được quá thời điểm sổ hết hạn.

  + Nếu sổ tiết kiệm của bạn có kỳ hạn 1 năm thì cần phải làm sổ tối thiểu 3 tháng trước ngày nộp visa và không được quá thời điểm sổ hết hạn.

  + Số tiền trong sổ tối thiểu là 5000$ hoặc 120,000,000 VNĐ/ 1 đương đơn. Nếu chứng minh theo gia đình thì số tiền tối thiểu theo cấp số nhân của người lớn.

   

  - Tôi làm trong nhà nước và lương của tôi chỉ từ 3 – 4 triệu đồng/ 1 tháng, nhưng về tài chính tôi có thể chứng minh được tốt hơn, liệu tôi có xin được visa không?

  + Nếu bạn làm trong nhà nước, bạn cần có quyết định bổ nhiệm thay cho Hợp Đồng Lao Động và nên chứng minh tài chính tốt hơn như bổ sung sổ đỏ hoặc số tiền trong Sổ tiết kiệm cao hơn hẳn so với mức tối thiểu.

  + Điều đó sẽ giúp hỗ trợ cho phần lương hàng tháng bị thấp theo đánh giá của Đại Sứ Quán.

   

  - Tôi được biết Hàn Quốc có các dạng visa du lịch, thăm thân hay công tác, nhưng tôi đi sang Hàn Quốc để làm phẫu thuật thẩm mỹ, vậy tôi phải xin visa dạng gì?

  + Quý khách có thể xin visa chữa bệnh. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng được liệt trong dạng visa này. Vui lòng liên hệ với Visa Á Châu để được tư vấn hồ sơ chi tiết.

   

  - Tôi được biết đến điểm Phi Quân Sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc và rất muốn du lịch ở đó, liệu tôi có đến được không?

  + Tại Hàn Quốc có chương trình du lịch đến điểm DMZ (Phi Quân Sự) giữa 2 nước này, quý khách có thể tham gia chương trình và đứng ở cây cầu nối liền hai nước.

  + Tuy nhiên nếu muốn nhập cảnh Triều Tiên để thăm quan Nhà máy Hàn Quốc bên Triều Tiên và một số điểm gần Biên Giới, quý khách phải tới Đại Sứ Quán Triều Tiên tại địa chỉ 25 Cao Bá Quát, Hà Nội để xin giấy cấp phép trước khi bắt đầu chuyến đi đến Hàn Quốc.

   

  - Tôi chỉ đến đảo Jeju của Hàn Quốc, liệu có cần xin visa hay không?

  + Đến thời điểm hiện tại thì không cần, tuy nhiên chưa có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến đảo Jeju mà phải nối chuyến tại Thượng Hải.

  + Quý khách không được rời khỏi Hòn Đảo để di chuyển vào đất liền Hàn Quốc. Trong năm 2015, có 42 khách người Việt Nam lợi dụng hình thức này để trốn sang lao động nước bạn. Do đó Đại Sứ Quán đề xuất hủy bỏ trường hợp này.

  + Nếu bạn chuẩn bị đi du lịch đến Jeju, nên kiểm tra một lần với Đại Sứ Quán để không bị ảnh hưởng chuyến đi.

   

  - Tôi không muốn đi du lịch qua đại lý mà muốn tự túc cho chuyến đi, tôi phải xin visa loại nào?

  + Hàn Quốc cho phép đương đơn đi du lịch tự túc, do đó bạn có thể tự đến nộp visa mà không cần qua một kênh trung gian nào cả.

  + Tuy nhiên việc tự nộp visa và quá trình tìm hiểu thủ tục có thể mất nhiều thời gian, khiến bạn cảm thấy khó khăn hoặc dễ từ bỏ. Bạn có thể nhờ qua Visa Á Châu để tiết kiệm thời gian, được tư vấn hồ sơ và tăng cao khả năng đạt visa của bạn.

   

  - Tôi đã nộp hồ sơ và đóng lệ phí vào đại sứ quán Hàn Quốc nhưng không đạt được visa, tôi có được hoàn trả lại khoản phí này và hồ sơ đã nộp không?

  + Không, khoản phí lãnh sự và hồ sơ mà Đại sứ Quán thu là để xét duyệt hồ sơ của bạn chứ không phải là khoản phí đảm bảo bạn sẽ được cấp visa.

  + Do đó dù đạt hay không đạt kết quả bạn vẫn phải mất khoản phí đó và không được hoàn trả hồ sơ (Chỉ trừ hồ sơ gốc).

   

  - Vợ của tôi hiện đang ở nhà nội trợ, cô ấy có thể đi du lịch Hàn Quốc cùng tôi được không?

  + Được.

  + Bạn cần chứng minh tài chính tốt cho cả gia đình và có một công việc có mức lương trên 10 triệu/ 1 tháng. Nếu trường hợp của bạn khác thông tin tôi đề cập, mong bạn liên hệ với Visa Á Châu để được tư vấn cụ thể hơn.

   

  - Tôi làm visa du lịch tự túc, theo yêu cầu của Đại Sứ Quán cần có vé máy bay và booking khách sạn. Tôi muốn hỏi nếu trong trường hợp không đạt được visa, vậy thì vé máy bay và booking khách sạn của tôi phải xử lý thế nào?

  + Đại Sứ Quán không yêu cầu đương đơn phải xuất vé máy bay hay khách sạn mà chỉ cần bản giữ chỗ mà thôi.

  + Do đó bạn có thể nhờ qua Visa Á Châu để hỗ trợ bạn các giấy tờ này mà không bị tính phí khi sử dụng dịch vụ visa của chúng tôi.

   

  - Tôi đã một lần xin visa Hàn Quốc và bị yêu cầu phải làm lịch trình chi tiết, tuy nhiên Đại Sứ Quán không chấp nhận bản lịch trình bổ sung của tôi. Tôi phải làm thế nào?

  + Lịch trình nộp cho Đại Sứ Quán phải được viết bằng Tiếng Anh và có thông tin từng ngày, từng điểm đến cũng như liệt kê các khách sạn hay số điện thoại cần liên hệ khi cần ở tại đó.

  + Nếu bạn sử dụng dịch vụ Visa Á Châu, chúng tôi sẽ thay bạn làm lịch trình này và bạn không cần bận tâm đến nó nữa.

   

  - Tôi có con gái lấy chồng và đang sinh sống ở Hàn Quốc, vợ chồng chúng tôi muốn đến thăm thì xin visa như thế nào?

  + Trường hợp của 2 bác là theo dạng visa thăm thân Hàn Quốc.

  + Đại Sứ Quán rất hỗ trợ việc thanh niên 2 nước tiến đến kết hôn với nhau và việc thăm con gái đang ở bên Hàn Quốc là một nhu cầu dễ hiểu.

  + Thủ tục cần chuẩn bị từ cả phía 2 bác và con rể đang ở Hàn Quốc. Bác liên hệ với chúng cháu để được nhận tư vấn cụ thể hơn.

   

  - Em trai tôi đang theo học thạc sỹ bên Hàn Quốc, Tôi muốn sang thăm và kết hợp đi chơi phải xin visa dạng nào và thủ tục ra sao?

  + Trường hợp của bạn thuộc visa thăm thân.

  + Bạn chỉ có thể sang thăm em trai nếu như visa du học của em trai bạn vẫn còn hiệu lực tối thiểu 3 tháng tính đến ngày bạn xuất cảnh khỏi Hàn Quốc.

  + Về thủ tục, bạn vui lòng liên hệ với Visa Á Châu để được nhận tư vấn chi tiết hơn.

   

  - Thời gian làm việc chi tiết của Đại Sứ Quán Hàn Quốc như thế nào để tôi có thể tự túc đi nộp visa?

  + Đại Sứ Quán mở cửa từ 9:00 sáng và đóng cửa vào 16:00 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

  + Tuy nhiên bảo vệ của Đại Sứ Quán lại phát số nộp visa vào lúc 8:00 sáng nên nhiều đương đơn phải đến từ rất sớm mới có số để nộp do tình trạng quá đông đương đơn nộp trong 1 ngày. Đại Sứ Quán nhận hồ sơ vào buổi sáng và trả kết quả vào buổi chiều.   

    => Gọi ngay hotline: 0888 74 6369 để được tư vấn miễn phí 24/7 dịch vụ visa Hàn Quốc nhé!

    => Xem thêm: 
  Làm Visa Anh Làm Visa CanadaLàm Visa Nga  Các tin liên quan :
  -     Thủ tục visa Hàn Quốc công tác
  -     Thủ tục visa Hàn Quốc du lịch
  -     Thủ tục visa Hàn Quốc thăm thân
  -     Thủ tục visa Hàn Quốc khác: Dự hội nghị, quá cảnh ...  Đọc thêm
 • THỦ TỤC VISA HÀN QUỐC CÔNG TÁC

  Là một công ty Uy tín , có bề dày Kinh nghiệm trong lĩnh vực Dịch vụ visa, Á Châu chuyên tư vấn và hoàn tất thủ tục hồ sơ xin visa Hàn Quốc nhanh chóng, thuận tiện, tận tình, chu đáo với chi phí hợp lý nhất...

  Đọc thêm
 • THỦ TỤC VISA DU LỊCH HÀN QUỐC

  - Thủ tục visa đối với cá nhân :
  - Hộ chiếu đã ký tên và còn hạn trên 6 tháng ...

  Đọc thêm
 • THỦ TỤC VISA HÀN QUỐC THĂM THÂN

  Hồ sơ của phía người mời:
  - Thư mời, giấy bảo lãnh, cam kết về Việt Nam đúng hạn visa, bản gốc bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời ...

  Đọc thêm
 • THỦ TỤC VISA HÀN QUỐC KHÁC: Dự Hội Nghị, Quá Cảnh ...

  1. VISA DỰ HỘI NGHỊ (Xét Visa trong 8 ngày làm việc)
  Trường hợp công ty Hàn Quốc mời công ty Việt Nam Chuẩn bị hồ sơ giống với Visa thương mại ...

  Đọc thêm
 • Dịch Vụ Visa Du Lịch Hàn Quốc Giá Rẻ Tại TPHCM

  Visa Á Châu chuyên cung cấp các dịch vụ bao gồm: Dịch vụ tư vấn làm visa Hàn Quốc, tư vấn hồ sơ, quá trình làm việc với lãnh sự quán và các dịch vụ khác liên quan đến visa Hàn Quốc.

  Đọc thêm
 • Kinh nghiệm xin visa Hàn Quốc từ A tới Z

  Kinh nghiệm xin visa Hàn Quốc từ A tới Z này dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình (03 lần, với 3 diện hoàn toàn khác nhau) và bạn gái đi cùng (trường hợp sinh viên vừa tốt nghiệp).

  Đọc thêm
 • Dịch Vụ Visa Thăm Thân Hàn Quốc Tại TPHCM

  Bạn có người thân ở Hàn Quốc và bạn muốn sang thăm. Ngoài cách xin visa diện du lịch thì xin visa theo diện thăm thân có phần dễ hơn. Chỉ cần làm theo quy trình từ Visa Á Châu ...

  Đọc thêm
Tổng: 8(Bản ghi)
Trang 1 Của 1